Daniel Giráldez Molina

Physiotherapist

+34 633 28 61 42

fisioterapiapoyet@gmail.com

Las Playitas – Fuerteventura

 

Poyet Method – Osteopathy – Craniosacral Therapy – Sport Physiotherapy – Naturopathy

 

Posts Daniel Giráldez